CONTACTA CON NOSOTROS

Lin e acepto a política de privacidade. De acordo coa normativa sobre protección de datos, Alcatraz Solutions, SL, como responsable do tratamento de datos, infórmalle que os datos persoais facilitados voluntariamente por ti, a través deste formulario web serán procesados, co fin de servir. a súa solicitude. Non se prevén transferencias ou comunicacións de datos. Os datos conservaranse o tempo necesario para atender a súa solicitude, sen prexuízo dos períodos de retención establecidos legalmente. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou eliminación dos seus datos, dirixíndose a arco@alcatraz.company, para obter máis información ao respecto, pode consultar a nosa Política de privacidade.

gl_ES
es_ES en_GB ca eu gl_ES